“2030 yılına kadar 3.1 milyon iş artışı potansiyeli bulunuyor”

10 yıl içerisinde 3.1 milyon işin ortaya çıkabileceğini söyleyen McKinsey & Company Türkiye Direktörü Can Kendi, “Bir sektörün otomasyon potansiyelinin yüksek olmasının, o sektörde iş gücü kaybının da yüksek olacağı şeklinde yorumlanmaması gerekiyor” dedi.

Dijital çağda gelişen teknoloji ve yapay zeka ile birlikte mevcut iş kolları kendi içerisinde bir dönüşüme gidiyor. McKinsey & Company Türkiye ve McKinsey Global Enstitüsü işbirliği ile yayımlanan İşimizin Geleceği: Dijital Çağda Türkiye’nin Yetenek Dönüşümü raporu kapsamında dijital teknolojilerin meslek kollarına olan mevcut ve gelecekteki etkilerini, genç nüfusa olan fayda ve zararlarını McKinsey & Company Türkiye Direktörü Can Kendi ile konuştuk.

Yetenek dönüşümü Türkiye’ye hangi alanlarda fayda sağlayacak?

Dünya genelinde mevcut teknolojiler, işlerin %50’sinin otomasyonla yapılmasına olanak sağlayacak nitelikte. Türkiye’de ise mevcut teknolojilerle her 10 meslekten 6’sı %30 oranında otomatize edilebilir durumda. Rapordaki analizlerimizi de 2030 yılına kadar Türkiye genelinde ortalama %20-25’lik bir otomasyon seviyesini temel alarak gerçekleştirdik. Buna göre; önümüzdeki 10 yıl içerisinde otomasyon, yapay zekâ ve dijital teknolojilerin yaratacağı ekonomik fayda ve sosyal değişimler ile 3.1 milyon iş artışı yaratma potansiyeli olduğunu öngörüyoruz. Otomasyon ve dijitalleşmenin etkisiyle 7.6 milyon iş kaybolarak yeni işlere dönüşebilecek ve 2030 yılına kadar 8.9 milyon yeni iş oluşabilecek. Ayrıca, başta teknolojiyle ilgili alanlarda olmak üzere, tamamı yeni 1.8 milyon iş yaratılabilecek. Bu değişimi gerçekleştirebilmek için Türkiye’de işgücünde bulunan 21.1 milyon kişinin mevcut mesleğine devam ederken teknolojiden yararlanarak yetkinliklerini geliştirmesi gerekecek.

Ortaya çıkacak işgücünde temel etkinliklerin azalışının getireceği fayda ve zararlar nelerdir?

McKinsey & Company’nin iş ve ekonomi araştırma kolu McKinsey Global Enstitüsü, 2015 yılından bu yana otomasyonun iş gücü ve yetkinlik grupları üzerindeki etkilerine yönelik çalışmalar sürdürüyor ve dijital teknolojilerin benimsenmesini gelecekteki ekonomik büyümenin en önemli faktörü olarak görüyor. Araştırmalara göre, 2030 yılına kadar potansiyel verimlilik artışının %60’ı bu alandan gelecek. Türkiye için de durum farklı değil. Otomasyon, yapay zekâ ve dijital teknolojilerin ülke ekonomisini güçlendirme potansiyeli var. Bu potansiyeli gerçekleştirmek için iş gücü ile ilgili fırsatların ve zorlukların iyi anlaşılması Türkiye’deki iş gücünün yaklaşmakta olan dönüşüme hazırlanması açısından önemli.

Ortadan kalkacağı düşünülen meslek çalışanları bu dönüşüme nasıl entegre olacak?

Otomasyon, yapay zekâ ve dijital teknolojiler Türkiye’de bazı işlerin kaybolmasına yol açsa da verimlilik kazanımları, yatırım artışı ve hizmet ekonomisinin büyümesi ile birlikte 2030 yılına kadar 3.1 milyon iş artışı potansiyeli bulunuyor. Bu süreçte, öngörülebilir fiziksel aktiviteler ile veri toplama veya işleme çalışmaları gibi mesleki aktivitelerin otomasyona alınma olasılığı daha yüksek. Ancak insanlarla iletişimin, insan yönetiminin ve uzmanlığın gerekli olduğu aktiviteler insanlar tarafından gerçekleştirilmeye devam edecek. Şu an mevcut olmayan pek çok iş ihtiyacının ortaya çıkacağını da biliyoruz. Örneğin; dijital hizmet tasarımcıları, siber güvenlik uzmanları ve yapay zekâ destekli sağlık bakım teknisyenleri gibi yeni roller oluşacak. Dolayısıyla bazı mevcut işlerin yerine geçecek bu işlere ilgi duyan çalışanların kendilerini bu rollere göre geliştirmeleri gerek. Bu da bireysel çaba kadar eğitim kurumları, işveren şirketler ve devletin ortak çalışmaları ile güçlenecek bir süreç. Sonuç olarak bunu mesleki kayıplardan çok, büyük mesleki dönüşümün ve yeni fırsatların habercisi olarak yorumluyoruz. Fırsatları yakalayabilmek ise gelişim odaklı ve birlikte hareket etmek gerekiyor.

Genç nüfus bu dönüşümün neresinde ve nasıl yer alacak?

Yeni nesil teknolojinin içine doğan genç nüfusun onların yetenekleri ve değerleri ile örtüşen bir eğitim ve iş modeli ile bu dönüşümde kilit bir rol üstleneceklerine inanıyoruz. Dijital hizmet tasarımcılığı, sürdürülebilir enerji uzmanlığı, siber güvenlik uzmanlığı ve yapay zekâ destekli sağlık bakım teknisyenliği gibi çağımızın ihtiyaçlarından doğacak yeni meslekler, gençlerimiz için güçlü fırsatlar. 

Gençlerin bu dönüşüme hazırlanması için eğitim kurumlarının, kamunun ve özel sektörün aksiyon alması gerekiyor. Gençlerimize düşen ise keşfedilmemiş kariyer sahalarına adım atmaktan korkmamak.

Bu dönüşümler sigorta sektörünü nasıl etkileyecek?

Finansal hizmetler endüstrisinde yaşanan değişim ve dönüşümden sigorta sektörünün de etkileneceğine şüphe yok. Araştırmalarımız, söz konusu değişimde kilit kelimenin “kişiselleştirme” olacağını gösteriyor. Müşterilere kişiye özel mesajlar, teklifler ve fiyatlarla, doğru zamanda ulaşmak anlamına gelen kişiselleştirilmiş pazarlama, sigortacılığın geleceği olarak görülüyor. Eskiden sigortacılık belli başlı kalıplar üzerinden yürütülen pazarlama kampanyalarından ibaretti; ancak perakende gibi başka sektörlerde kişiselleştirilmiş pazarlamanın müşteri kazanma maliyetini %50’ye varan oranlarda düşürdüğü kanıtlanınca, bu yöntem sigortacılık sektöründe de yükselen trend haline geldi. Önümüzdeki dönemde de dijital teknolojileri ve değişen müşteri profilini doğru analiz etmeyi başaran şirketlerin dönüşüme rahatlıkla ayak uyduracağına inanıyoruz. 

Raporumuza göre; finans ve sigortacılık alanında yürütülen faaliyetlerin %46’sı otomasyona uygun gözüküyor. Bununla birlikte 2030’a kadar söz konusu sektörlerde iş gücü ihtiyacında %20’lik artışla çalışan sayısının 60 bine çıkması bekleniyor. Bu noktada, bir sektörün otomasyon potansiyelinin yüksek olmasının, o sektörde iş gücü kaybının da yüksek olacağı şeklinde yorumlanmaması gerektiğini görüyoruz.

Esra Nur Mocu
esra@sigortacigazetesi.com.tr

Emre Kaya
13.02.2020

Antalya Sigorta Acentesi

sigorta , axaoyak acentesi , axaoyak , axasigorta, axa acenteleri , axa , oyak , axa sigorta , axasigorta, güneş antalya , servis, tekne sigortası , ekonomik sigorta , sigorta , sigortacı , konut sigortası , araç sigortası , sağlık sigortası , hayat sigortası , işyeri sigortası , seyahat sigortası , ferdi kaza sigortası , deprem sigortası , axa oyak sigortası , dask , emeklilik , deprem , hırsızlık , ev sigortası , acente , broker , makina kırılması , kasko , ferdi kaza sigortası , araba sigortası , makina sigortası , Eviniz sigortası , Arabanız sigortası , Sağlığınız sigortası , Hayatınız sigortası , İşyeriniz sigortası , Geleceğiniz sigortası , Seyahatiniz sigortası, hakan nahit akça