Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası, sigortalıyı kendi iradesi dışında meydana gelebilecek ani ve harici kazalara karşı teminat altına alır.

Ferdi Kaza Sigortası ile teminat altına alınan riskleriniz :
Vefat :Bu teminat ile, herhangi bir kaza sonucu vefat eden sigortalının, poliçede belirtilen lehtarlarına ödenen tazminatı içermektedir.


Sürekli Sakatlık : Bu teminat ile, herhangi bir kaza sonucu sakat kalan sigortalıya, uğradığı sakatlık derecesine göre tazminat ödenir.
Ölüm ve sürekli tam sakatlık (daimi maluliyet) halinde sigorta bedelinin tamamı ödenir. Sürekli kısmi sakatlık halinde ilişik genel şartlarda yer alan cetveldeki oranlar dahilinde ödeme yapılır. 16 yaşından küçük çocukların ölümü halinde ölüm teminatı cenaze masrafları ile sınırlıdır

İsteğe bağlı olarak verilebilecek teminatlar :


Tedavi Masrafları : Bu teminat ile, sigortalının, herhangi bir kaza sonucu yaralanması neticesindeki tedavi masraflarını teminat altına alır. Tedavi masrafları teminatı Vefat ve Sürekli Sakatlık teminatları toplamının % 5'i ile sınırlıdır.
Gündelik Tazminat : Bu teminat ile, sigortalının, herhangi bir kaza sonucu, geçici süre ile çalışamayacak olması durumunda uğrayacağı gelir kaybı tazmin edilir. Gündelik Tazminat teminatı, Vefat ve Sürekli Sakatlık teminatlarının toplamının % 5'i kadar olup, poliçe dönemi içinde 200 gün ile sınırlıdır.
Tedavi Masrafları teminatı ve Gündelik tazminat veya tedavi yalnız başına temin edilemez.

}

Antalya Sigorta Acentesi

sigorta , axaoyak acentesi , axaoyak , axasigorta, axa acenteleri , axa , oyak , axa sigorta , axasigorta, güneş antalya , servis, tekne sigortası , ekonomik sigorta , sigorta , sigortacı , konut sigortası , araç sigortası , sağlık sigortası , hayat sigortası , işyeri sigortası , seyahat sigortası , ferdi kaza sigortası , deprem sigortası , axa oyak sigortası , dask , emeklilik , deprem , hırsızlık , ev sigortası , acente , broker , makina kırılması , kasko , ferdi kaza sigortası , araba sigortası , makina sigortası , Eviniz sigortası , Arabanız sigortası , Sağlığınız sigortası , Hayatınız sigortası , İşyeriniz sigortası , Geleceğiniz sigortası , Seyahatiniz sigortası, hakan nahit akça