SIKÇA SORULANLAR

  Sigorta işlemleri sırasında aklınızda oluşabilecek sorular ve cevapları.

  Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

  Trafik poliçelerinde bir hasar alınmış ise yenileme döneminde uygulanan hasarsızlık indirimi bir alt kademeye iner.

  Hasarsızlık indirimi devam eder. Ancak, poliçe bitiş tarihinden itibaren her 30 gün için %5 zamlı prim alınır. Bu uygulamada alınacak en fazla zam yüzdesi %50’ dir.

  Sigortalı, rizikonun gerçekleşmesi halinde, sorumluluğunu gerektirecek bir olayı, haberdar olduğu andan itibaren beş gün içinde sigortacıya ihbar etmek zorundadır. Zarar gören ise, kazaya neden olan kişiyi öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde talebini bildirmek zorundadır. Ancak bu süre her halükarda kaza tarihinden itibaren 10 yıl süre ile sınırlıdır. Bu süre bittikten sonra yapılacak talepler karşılanmaz.

  Poliçe süresi içinde işletenin değişmesi halinde, sigorta poliçesi, işletenin değiştiği tarihten itibaren on gün sonra iptal olur. Sigorta teminatı, yeni işleten için herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptalin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçerlidir. Sigorta şirketi işletenin değiştiği tarihe kadar hak kazandığı primi gün esasına göre tespit eder ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.

  Trafik poliçelerinde araç satışı olduğu zaman poliçe yeni alıcıya geçmez. Araç sahibi mevcut poliçesini iptal ettirir ve kalan gün kadar prim iadesini alır. Yeni alıcı kendi adına aracın tescil tarihine göre yeni bir poliçe tanzim ettirir.

  Trafiğe ilk kez çıkan araçlara (0 km. veya yeni tescil) 4. basamaktan poliçe tanzim edilir.

  Tescil tarihinden 30 gün sonra, her 30 gün için %5 zamlı prim alınır. Bu uygulamada alınacak en fazla zam yüzdesi %50’ dir.

  Kısa süreli poliçeler, aracın geçici plaka olması ve yabancı plaka olması halinde tanzim edilir.

  Poliçe tanzim edilirken herhangi birinin adına poliçe tanzim edilir. Diğer şahıslara ait bilgiler poliçe üzerine açıklama olarak yazılır.

  Oto Kaza Sigortaları

  En yakın polis ya da jandarma karakoluna müracaatla zabıt tutturmanız gerekmektedir.

  Hayır. Trafik Sigortası, sadece aracınız ile başkalarına vermiş olduğunuz zararı karşılar. Kendi aracınızla ilgili hasarlar, başka bir sigorta sözleşmesinin konusunu oluşturan kasko sigortasından karşılanır.

  Sigorta Murakabe Kanununa göre; kredi veren kuruluş sözleşme ile krediye konu olan aracın sigortalanmasını şart koşabilir, fakat sigortanın belirli bir şirkete yaptırılmasına ilişkin şartlar hükümsüzdür.

  Kusurun 8/8 karşı tarafta olduğu kazalarda, kaskoyu devreye sokmanız halinde, hasarsızlık indirim hakkınız bozulmaz.

  Cam ve far hasarlarında ilk defada hasarsızlık indirimi bozulmaz.

  Mevzuata göre araçlara ilişkin mülkiyet değişikliği ancak noter satışı ile mümkündür. Aracınızın el değiştirme işi noter kanalı ile yapılmadığı için işleten sıfatınız kaybolmadığından aracınızın karışmış olduğu her türlü kazada yükümlülüğünüz devam eder.

  Hasar ödemesi ruhsat sahibi olan kişiye yapılır.

  Kazaya kusurunuzla sebebiyet vermediğiniz için hasarınız ödenir.

  KDV ödemesini yapabilmek için fatura aslının hasar dosyasında bulunması gerekmektedir. Faturanın aslının gönderilmesi halinde, KDV tutarı hasar tazminatına eklenecektir

  Ferdi Kaza Sigortası

  Ferdi Kaza Sigortası, kaza sonucu yani ani, harici ve irade dışı bir etki ile kişinin ölmesi veya sürekli sakat kalması hallerinde tazminat ödeyen bir sigorta türüdür.

  Ani, irade dışı ve harici bir etkinin olması gerekir. Mesela düşmek, trafik kazası geçirmek, yanıklar gibi. Buna karşılık hastalık, intihar, sarhoşluk, her türlü cerrahi müdahale ise kaza sayılmaz.

  Ölüm ve sürekli sakat kalma hallerinin yanı sıra sigortalı isterse kaza sonucu tedavi masrafları ve yine kaza sonucu geçici olarak çalışamama durumunda, kaza tarihinden itibaren en fazla 200 gün süre ile çalışılamayan her gün için gündelik tazminat ödeyen ek teminatlar da mevcuttur.

  Ferdi Kaza Sigortası satın aldığınızda, coğrafi bir kısıtlama yoktur. Dünyanın her yerinde geçerlidir.
   

  Her sigortada olduğu gibi, bazı haller sigortalı isterse ek sözleşme ile teminata dahil edilebilir. Deprem de bunlardan biridir. Ayrıca spor yapmak, motosiklet kullanmak, terörist eylemler sonucu oluşan zararlar da istenirse satın alınabilir.

  Seyahat Sigortası

  Seyahat sigortası, yurt içi veya yurt dışı seyahatlerinizde sağlık veya kaza sonucu tedavi giderleri, yaralanma veya hastalık nedeni ile sigortalının nakli, vefat eden sigortalının nakli, tarifeli uçuşlarda kaybolan bagajın bulunması, sigortalıya ulaştırılması vb. gibi çok çeşitli teminatlar veren bir sigorta türüdür. Bu sigorta aynı zamanda, ülkelerine girişte vize zorunluluğu koyan ülkelerin, vize işlemleri sırasında istedikleri bir sigorta türüdür.

  Herkese Sağlık,Ferdi Kaza ve Acil Sağlık Sigortası

  Herkese Sağlık Ferdi Kaza ve Acil Sağlık Sigortası, yüksek sağlık sigorta primlerini karşılayamayan kişiler için, ekonomik bir sigorta türüdür.

  Bu poliçeyi 1–64 yaş aralığındaki herkes satın alabilir.

  Bu poliçe teminatları Türkiye ve KKTC sınırları içinde geçerlidir.

  Tıbbi aciliyet gerektirmeyen veya cerrahi bir prosedürün sonucu olmayan bir tedavi amacı ile yapılan kozmetik veya plastik ameliyatlar
  Sigortalının bir tıp mensubu tarafından aksi kararlaştırılmadığı sürece uyuşturucu alkol veya narkotiklerin etkisi altında uğradığı kaza veya yaralanmalar,
  AIDS veya buna yol açan HIV virüsü ve/veya buna dönüşebilecek veya bundan kaynaklanabilecek hastalıklar,
  Poliçenin tanziminden önce var olan veya teşhisi konulmuş veya tedavi edilmiş olan kanser veya bunun sonucu olan hastalıkların tekrarlanması
  Sonradan ortaya çıksa bile doğuştan gelen (konjenital) ve önceden var olan bir rahatsızlık sonucu hastaneye gitme,
  Hamilelik ve doğum,
  Tıbben gerekli olmayan tedavi veya kendi kendine tedaviye karar verilmesi
  Türk kanunları çerçevesinde bir suç işlenmesi yüzünden ortaya çıkan kaza sonucundaki hastalanma ve yaralanmalar
  Herhangi bir zihinsel ve ruhsal durum
  Kendine kasten zarar verme
  Herhangi bir rutin tıbbi bakım veya tedavi
  Hastaya ait özel giderler (telefon,minibar,kantin vb.), refakatçi giderleri ve tek kişilik birinci sınıf normal oda giderlerini aşan tutarlar teminat kapsamı dışındadır

  Yangın Sigortaları

  Sigorta bedelinin sigorta değerine eşit olması gerekir. Eksik sigorta; sigorta bedelinin sigorta değerinden düşük olmasıdır. Eksik sigorta edilmesi halinde kısmi hasarlarda sigorta bedelinin sigorta değerine oranına göre ödeme yapılır.

  Örneğin : Binanın değeri 10.000 YTL ancak, siz 5.000 YTL sigorta bedeli ile sigorta ettirdiniz. Kısmi bir hasarda 2.000 YTL lik bir zararınız oluştu. Sigortalıya ödenecek tazminat; 2.000x5.000/10.000 = 1.000 YTL dir.

  Görüldüğü gibi gerçek değer üzerinden sigorta ettirmeniz büyük önem taşımaktadır.

  Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde eksik sigortayı önlemek amacıyla o yıl için tespit edilmiş orana göre enflasyona endeksli poliçe satın almak gerekir.

  Dairenizin dışında bahçıvan evi, garaj, su deposu, kazan dairesi, kapıcı dairesi, asansör, yürüyen merdiven, yıldırımlık, televizyon anteninin hissenize düşen bölümleri otomatik olarak teminata dahildir.

  Öncelikle DASK tarafından daire binanızı deprem teminatına karşı sigorta ettirmeniz gerekir. Ayrıca eşyalarınıza ve DASK bedelinin üzerinde kalan bina bedeline deprem teminatını özel sigortadan yaptırabilirsiniz.

  Konut paket sigortanızda dahili su teminatınızın ve komşularınıza karşı sorumluluk sigortanızın olması gerekir.

  Makine Kırılması Sigortası

  Makine Kırılması Sigortasında 7 yaşına kadar olan makineler teminat altına alınabilmektedir.

  Yangın, Kaza, Nakliyat gibi branşlarda poliçesi olan sigortalılarımıza İş Makinesinde teklif verebilmekteyiz.

  Elektronik Cihaz Sigortası

  5 yaşa kadar olan elektronik cihazlar teminat altına alınabilmektedir.

  İşveren Sorumluluk Sigortası

  Bu sigorta, işverenin, T.C. tabiyetinde ve SSK Kanununa göre istihdam ettiği personelinin bir iş kazası sonucu ölümlü/ölümsüz bedeni bir zarara uğraması halinde; zarar gören çalışanın veya hak sahiplerinin işverenden tazminat talep etmesi ve/veya SSK’nın işçiye ödeyeceği tazminatı işverene rucu etmesi halinde bu rucuyu da karşılayan bir sigorta türüdür.

  Evet. Ancak işverenin sosyal yardım gayesiyle temin ettiği araçlarla personelinin ev/iş arasında taşınması sırasında meydana gelebilecek trafik kazalarını, meslek hastalıklarını, manevi tazminat taleplerini, görev seyahatlerini de sigorta etmek mümkündür.

  Teklif al

  🍪 Çerezler ve Veri gizliliği

  Sizlere en iyi kullanımı sağlamak ve tanıtım çalışmalarında kullanmak amacıyla Aker Sigorta olarak sayfamızda üçüncü şahıs çerezler de içerebilen çerezlerden faydalanıyoruz. Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz. Sayfamızı ziyarete devam ederek çerez kullanımını onaylamış olacaksınız. Daha Fazla Bilgi