Sektörde çatı kuruma ‘Çatı Kanun’ yakışır

Sigorta Tatbikatçıları Derneği’nin (STD) düzenlediği panelde sektörde çatı kanun ihtiyacı tartışılırken; panelistler, sektördeki çatı kurum SEDDK’nın mutlaka sektörün önünü açacak, günün şartlarına uygun sigortacılık çatı kanununla taçlandırılması gerektiği hususunda birleşti.

Sigorta Tatbikatçıları Derneği’nin (STD) düzenlediği panelde sektörde çatı kanun ihtiyacı tartışılırken; panelistler, sektördeki çatı kurum SEDDK’nın mutlaka sektörün önünü açacak, günün şartlarına uygun sigortacılık çatı kanununla taçlandırılması gerektiği hususunda birleşti.

ALP SÜER / SİGORTAMEDYA

Türkiye’de sigorta sektörü, uzun yıllardır özlemle beklediği Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) kurulması ve geçen yıl faaliyete geçmesiyle muradına erdi. Sektör paydaşlarının, bağımsız düzenleme ve denetleme otoritesinin ardından şimdi en önemli beklentisi, günün şartlarına uygun bir sigortacılık çatı kanununun çıkması. Sekrördeki çatı kanun ihtiyacı, Sigorta Tatbikatçıları Derneği’nin (STD) dün, online düzenlediği bir panelde de masaya yatırıldı.

Açış sunumunu STD Başkan Yardımcısı Menekşe Uçaroğlu vemoderatörlüğünü Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar’ın yaptığı “Sigortacılığın Gelişiminde Çatı Kanun İhtiyacı”  konulu panele,  AXA Sigorta Genel Müdürü Yavuz Ölken, Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Samim Ünan ve STD Başkanı Fahri Altıngöz, konuşmacı olarak katıldı. Sektörde lokomotif görevi görecek çatı kurum SEDDK’nın mutlaka sektörün önünü açacak, günün şartlarına uygun sigortacılık çatı kanununla taçlandırılması gerektiği hususunda birleşen panelistler, çatı kanunun, sektörde öngörülebilirliği, yabancı sermayenin sektöre ilgisini artıracağı ve sektörün büyümesini hızlandıracağını söylediler.

Büyüme hızlanır

Sektörde çatı kanun ve büyüme arasındaki ilişkiye dikkat çeken STD Başkanı Fahri Altıngöz, Türkiye’de sigorta sektörünün, gayrisafi milli hasıladan aldığı payın yüzde 1,3 düzeyinde olduğunu hatırlatarak, OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığında Türk sigorta sektörünün 2-3 kat büyüme potansiyeli bulunduğuna dikkat çekti. Altıngöz, çatı kanun ve günün koşullarına uygun yasal düzenlemelerin sektörde büyümeyi de hızlandıracağını ileri sürdü. Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Samim Ünan da konuşmasında sigortacılığın çok özel ve özel düzenlemelere ihtiyaç duyulan bir alan olduğunu vurguladı.

Tüm mevzuat SEDDK’nın patronajı altında toplanmalı

Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Samim Ünan

Sigortacıkta çatı kuruluş olarak SEDDK’nın olduğunu hatırlatan Ünan, şunları söyledi: “SEDDK, sigorta sözleşmesine ilişkin hukuki düzelmemelerin önemli bir bölümünü ikincil mevzuat olarak yapıyor. Sigorta Genel Şartları’nı SEDDK düzenliyor. Buna karşın sigortacılık alanında uygulanacak yasa kuralları bakımından SEDDK’nın, yasayı değiştirebilmesi ve buna müdahale edebilmesi mümkün olmuyor. Türk Ticaret Kanunu, sigorta sözleşmesine ilişkin hükümleri içeriyor. Ayrıca, tüketici mevzuatında sigorta sözleşmesine uygulanabilecek bir sürü hüküm var. Keza, Karayolları Trafik Kanunu’nda Çevre Kanunu gibi birçok kanunlara dağılmış vaziyette sigorta sözleşmesine ilişkin düzenlemeler var. Bunlar da bazen gereken ihtiyaçları karşılayabilecek ve çözümleri üretebilecek şekilde pozisyon almamızı engelliyor. Kanunun ayak bağı olmaktan çıkması ve yeniliklere açık hale gelmesi lâzım. Sektörü tanıma, dengeleri gerektiği gibi takdir edebilme ve koordinasyonu sağlama bakımından SEDDK’nın patronajı altında bütün mevzuatın toplanması gayet doğru ve uygun bir çözüm olur.”

25 yaş altına sağlıklı ortam oluşturmalıyız

Panelde, sigortacılığın çok itibarlı bir meslek olduğunu vurgulayan AXA Sigorta Genel Müdürü Yavuz Ölken, “Çok güçlü organlarımız var. SEDDK da bizim için çok önemli bir kaldıraç; sektörün lokomotifi olarak önünü açacak. Gelişmiş ülkelerin ilerisine geçecek bir fırsata sahibiz. Nüfusun yüzde 40’ı, 25 yaşın altında. Onlara çok sağlıklı bir ortam hazırlama görevimiz var. Bugün dijital çağa büyüyen bir çocuğun sigorta sözleşmesini okuyup, anlaması, uzlaşmazlık durumlarda bu kadar kompleks meseleri kabul etmesi mümkün değil. Geleceğe umutla bakmak adına yasal değişikliklerin zamanını geldiğini düşünüyorum” dedi.

Celal Bayar döneminde de kanun hazırlığı vardı

Türk sigorta sektöründeki organizasyonel ve mevzuat anlamındaki dağınıklığa dikkat çeken Panelin moderatörü, Quick Sigorta Genel Müdürü  Ahmet Yaşar, organizasyonel dağınıklığını SEDDK’nın ortadan kaldıracağını, buna karşın mevzuat anlamındaki dağınıklığı ise sektörün önünü açacak bir çatı kanunla mümkün olacağını söyledi. Cumhuriyet tarihinde geçmişteki kanun hazırlıklarından da söz eden Yaşar’ın panelde, 1938 yılındaki Ulus Gazetesi’nde yer alan bir haber kupürünü gösterek, dönemin hükümetinin (Başvekil Celal Bayar) sigortacılık kanun projesi hazırlığı içinde olduğu bilgilerini paylaşması, panele katılanların da oldukça beğenisini topladı.    

İlham Saner unutulmadı

Sigorta Tatbikatçıları Derneği’nin (STD) düzenlediği, “Sigortacılığın Gelişiminde Çatı Kanun İhtiyacı” konulu panelde geçen günlerde hayatını kaybeden STD kurucusu İlham Saner de unutulmadı. Gerek STD başkanı Fahri Altıngöz, gerekse panele katılan sigortacılar, Türkiye’de sigortacılığı gelişmesinde büyük katkısı bulunan, duayen sigortacı, gönül insanı Saner’in vefatından dolayı duydukları üzüntüleri dile getirdiler ve sektöre başlığı dileklerinde bulundular.

Editör
29.04.2021
}

Antalya Sigorta Acentesi

sigorta , axaoyak acentesi , axaoyak , axasigorta, axa acenteleri , axa , oyak , axa sigorta , axasigorta, güneş antalya , servis, tekne sigortası , ekonomik sigorta , sigorta , sigortacı , konut sigortası , araç sigortası , sağlık sigortası , hayat sigortası , işyeri sigortası , seyahat sigortası , ferdi kaza sigortası , deprem sigortası , axa oyak sigortası , dask , emeklilik , deprem , hırsızlık , ev sigortası , acente , broker , makina kırılması , kasko , ferdi kaza sigortası , araba sigortası , makina sigortası , Eviniz sigortası , Arabanız sigortası , Sağlığınız sigortası , Hayatınız sigortası , İşyeriniz sigortası , Geleceğiniz sigortası , Seyahatiniz sigortası, hakan nahit akça