KAPANMA NEDENİYLE İŞYERLERİNDE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER.BİZDEN SÖYLEMESİ!

işletmede kapalı kaldığı süre boyunca zaruri elektrik ihtiyacı dışında kalacak alanların ana şalterden kapatılması. Elektrik tesisatına bağlı yaşanabilecek yangın risklerini azaltmak adına kullanılmayan alanlarda elektriksel yükün azaltılması riski minimize edecektir. İşletme kapalı kaldığı süre boyunca zaruri ihtiyaç teşkil etmiyorsa kullanım suyu ana su vanasının kapatılması, kullanılmayan alanlardaki kullanım suyu vanalarının kapatılması. Spiral boru veya sıhhi tesisatta oluşabilecek hasarların işletme kapalı kaldığı süre zarfında tespit edilmesi açısından zor olabilir. Bu basit önlem sayesinde dâhili suya bağlı oluşabilecek su baskınlarının önüne geçilecektir. Özellikle depo ve satış mağazalarında, kapılar, vitrin ve pencerelerin takviye edilerek olası hırsızlık ve yağmalama risklerine karşı önlem alınması. Otomatik kepenk, demir parmaklık, panel kaplama gibi ekstra güvenlik önlemleriyle içeride bulunan emteanın dışarıdan görünmesinin engellenmesi ve erişim koşulları zorlaştırılarak olası yağmalama ve hırsızlık risklerinin önüne geçilebilir. İşletmede hırsız alarm sistemin doğru çalıştığının kontrol edilmesi ve güvenlik güçlerine yönlendirilmesi. İşletmelerde hırsız alarm sistemi mevcut olsa bile bazen kurulumlarının yapılmadığı gözlemlenmektedir. Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bugünlerde kapalı tutulan veya daha düşük kapasitede çalışmaya geçen işletmelerde olası hırsızlık risklerine karşı hırsız alarm sistemleri kurulumları düzenli olarak yapılmalı ve olay anında güvenlik güçlerine yönlendirilecek şekilde ayarlanmalı veya revize edilmelidir. Duman dedektörü sistemlerinin bakımlarının yapılması, kesintisiz çalıştırılması ve yetkili teknik personele yönlendirilmesi. Eğer duman dedektörü sistemlerinde arızalar ve/veya yangın alarmları ışıkları yanıyor ise bu sorunların tespit edilmesi, arızaların giderilmesi ve kesintisiz enerji ile beslenmesi önemlidir. İşletmede olası bir yangın meydana geldiğinde yangın büyümeden hızlı müdahale sağlanması için ihbarın işletmeye yakın mesafede konaklayan yetkili bir personele yönlendirilecek şekilde ayarlanması gerekmektedir. Mümkünse ihbarın itfaiyeye de yönlendirilmesini tavsiye ederiz. Yangın tesisatı(sprinkler, yangın pompası, su deposu, yangın dolabı) elemanlarının ve tesisatının bakımlarının yapılarak, sistemlerin daima hazır vaziyette tutulması; işletmede bulunan zaruri personelin müdahale ve kullanım hakkında bilgilendirilmesi. Bu süre zarfında kapalı bulunacak veya kapasite azaltacak işletmeler için bu konu azami önem arz etmektedir. Olası yangınlara karşı müdahalenin efektif olarak sağlanabilmesi adına pompa-tesisat kontrollerinin düzenli olarak yapılması ve kayıt altına alınması uygun olacaktır. 

 

Üretim tesislerinin veya endüstriyel tesislerin tamamen veya kısmen kapatılması, çoğunlukla bir süre boş kalması veya azaltılmış personel ile çalışması bazen gerekebilmektedir. Bu boşta veya kısmen boşta tesislerde uygun koruma düzeyinin sağlanması için aşağıdaki önlemler alınmalıdır. Tüm yangın koruma sistemlerini bakımlı ve iyi koşullarda muhafaza edilmesi. Tüm yangın koruma sistemleri, tesis kapatıldığında bile aktif kalmalıdır. Tesisin boşta kaldığı süre zarfında yangın koruma sistemlerinde herhangi bir arıza olmamalıdır. Acil bir duruma müdahale edebilecek sabit bir personel bulundurulması. Servis sırasında otomatik koruma ile bile, bir yangını kontrol etmek ve söndürmek için manuel tepki gerekir. Sabit personel çeşitli departmanlardan üyeleri içermelidir. Saha içinde ve dışında ekip üyeleri için mevcut iletişim ekipmanlarını (telsiz, telefon vb.) düzenleyin ve test edin. Ekibin olası doğal tehlikelerle başa çıkmak için planlar oluşturmasını sağlayın. Haftalık yangın ekipmanı teftişleri ve kayıp önleme turları dahil yeterli yönetim kontrol programlarının sürdürülmesi. Yangından korunma ekipmanı, tesis kapatılsa bile uygun şekilde test edilmeli, kontrol edilmeli ve bakımı yapılmalıdır. Bu, yangın pompalarının ve sprinkler sistemlerinin test edilmesini içerir. Bu testler kurum içi önceden eğitilmiş bir çekirdek ekip tarafından yapılmalıdır. Harici yangın yüklenicilerine en az güven duymaya hazırlıklı olun. Yetkisiz erişimi ve vandalizmi önlemek için uygun güvenlik önlemlerini (bekçi, elektronik kepenk, hırsız alarm ve kamera sistemleri vb.) alınması. Tesis çalışmadığı zaman davetsiz misafirlerin hedefi haline gelebilir. Güvenli kapatma üretim ekipmanları ocaklar, fırınlar vb. Tüm ekipman ve makinelerin güvenli ve düzgün bir şekilde kapatılmasını sağlamak için uygun prosedürleri izleyin. Yanıcı ve kolay tutuşabilen sıvılar kullanarak ateşlenen ekipman ve makineler için özel önlemler alın. Sıcak iş, sigara vb. kontrol edilebilir tüm ateşleme kaynaklarını ortadan kaldırılması. Tesiste sadece bir sabit personel bulunduğu durumlarda, potansiyel ateşleme kaynakları oluşturan hiçbir faaliyete izin verilmemelidir. Sprinkler borularına ve proses borularına zarar vermemek için bina ısısını güvenli bir seviyede tutulması. Soğuk kış mevsiminde, su borularının donmasını önlemek için binalarda minimum sıcaklıkların korunması önemlidir. Boruların donması boru kırılmalarına neden olabilir. Tesiste sadece bir sabit personelin nöbetçi bulunması sebebiyle hemen bir sızıntı bulunmayacağından büyük su hasarları oluşabilir. Elektrik, doğal gaz ve su gibi tesislerin çalışır durumda olduğundan emin olunması . Isıtma, aydınlatma vb. önemli ekipmanların tedariki için sürekli servis hizmetlerinin sağlanması önemlidir. Durumu itfaiyeyle görüşün ve sahada minimum çalışan sayısını dikkate alarak müdahale planları geliştirilmesi. Sahada sadece sabit bir personelin bulunduğu durumlar için itfaiye; acil durum ve müdahale planlarında bu koşulu dikkate almalıdır. Sel ve aşırı hava koşulları gibi dış riskleri izlenilmesi . Dış durumu izlemek ve fırtına veya sel olayı gibi büyük bir olaya hazırlanmak üzere ek personele haber vermek önemlidir. Onları bilgilendirmek için komşularınızla veya komşu mülk sahiplerinizle etkileşime geçin. Komşularınızı tesisinizdeki durumdan haberdar edin ve durumlarıyla ilgili güncel bilgi sahibi olmak için onlarla iletişim kurun. Intranetin ortak ağdan tamamen izole olduğundan veya güvenlik duvarının aşılmaz olduğundan emin olun. Boşta kalan dönemde siber risk olmamalıdır. UPS'in işlevsel olduğundan emin olun. Durum normale döndükten sonra tesisin güvenli bir şekilde başlatılması için planlar ve prosedürler geliştirilmesi. Makine ve ekipmanların güvenli bir şekilde çalıştırılması için gerekli prosedürleri uygulayın. Başlatma işlemini hızlandırmak için kısa yollar kullanmayın. Çevre aydınlatmalarının yeterli ve düzgün çalışır olduğunu takip edilmesi. İşletmede dış alan aydınlatmalarının tesiste kör nokta kalmayacak şekilde aydınlatma yaptığından emin olun. Gece bekçileri saha turlarında karanlık kalan noktalar tespit ederse firma yetkililerine durumu bildirmelidir. İşletmede enerjiyi tek bir noktadan kesebilecek manuel butonun konumlandırılması. Tesisteki makine ve enerji hatlarındaki enerjinin güvenli bir noktadan manuel olarak (elle müdahale) durdurulması sağlanmalıdır. İşletmede depolanan ürün varsa güvenliğini sağlanılması. İşletmede raflarda ya da zeminde depolanan ürünlerin devrilme riski varsa gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlayın. Üretim ya da depolama bölümlerinde atık malzeme bulundurulmaması. İşletmenin boş kaldığı dönemde yangın yükünün düşürülmesi yangın riskinin önlenmesi açısından önem taşımaktadır. Ahşap ve plastik paletler üretim alanı dışında, dış alanda sundurma yapılar altında istiflenmelidir. Zaruri ihtiyaçlar haricinde elektrik enerjisinin ana şalterden kesilmesi

}

Antalya Sigorta Acentesi

sigorta , axaoyak acentesi , axaoyak , axasigorta, axa acenteleri , axa , oyak , axa sigorta , axasigorta, güneş antalya , servis, tekne sigortası , ekonomik sigorta , sigorta , sigortacı , konut sigortası , araç sigortası , sağlık sigortası , hayat sigortası , işyeri sigortası , seyahat sigortası , ferdi kaza sigortası , deprem sigortası , axa oyak sigortası , dask , emeklilik , deprem , hırsızlık , ev sigortası , acente , broker , makina kırılması , kasko , ferdi kaza sigortası , araba sigortası , makina sigortası , Eviniz sigortası , Arabanız sigortası , Sağlığınız sigortası , Hayatınız sigortası , İşyeriniz sigortası , Geleceğiniz sigortası , Seyahatiniz sigortası, hakan nahit akça